SJR Sundsvall

SJ Resebyrå

Ingenting är omöjligt

 

Om SJ Resebyrå Sundsvall

 

I oktober 1937 började man så blygsamt med en upplysningsbyrå för resor och godstransporter. Inga utländska biljetter utfärdades utan de rekvirerades från Stockholm.

 

I mars 1941 började fru Gurli Vestberg på byrån, som då hade två tjänstemän. Några sällskapsresor i dagens mening fanns inte men visum behövdes till de flesta länder. Biljetter tog tid att utfärda och en resa kunde bestå av en mängd olika kuponger så biljetthäftena såg ut som små böcker. Resorna gick vanligen till släkt och vänner.

 

Resandet och behovet av en resebyrå ökar succesivt och 1948 har arbetsstyrkan vuxit till fem personer.

 

I januari 1952 har stugan blivit för trång och oändamålsenlig. De nu sex tjänstemännen flyttar till nya lokaler i Sundsvallsbankens fastighet. Därefter satte den stora resfebern in och arbetsstyrkan ökar succesivt till åtta tjänstemän i mitten av sextiotalet.

 

Redan 1954 upprättades en särskild avdelning för affärs- och tjänsteresor med eget telefonnummer. Där gavs specialservice för större kunders resor, mässarrangemang och dyl.

 

Ny flytt skedde i november 1966 till moderna och mer ändamålsenliga lokaler lokaler på Esplanaden 9. Affärs- och tjänsteresor får helt egen lokal i resebyrån med möjlighet till mer intim kontakt (?) och därmed bättre service.

 

Vad hände efter 1966 fram till 1990?

 

 

Fotoalbum, klicka på bilden:

VIKTIGT!

Din egen berättelse, fotografier samt dokument från SJR-tiden, är av stor vikt för att öka  kännedom om SJR lokalkontor och huvudkontor; personal och verksamhet.

 

Dela med dig av dina SJR-minnen, bilder och annat. Webbredaktionen hjälper till att digitalisera.

Mejla till inblick@sjrk.se

inblick@sjrk.se webbmaster@sjrk.se Copyright © All Rights Reserved